Elin Már Øyen Vister

Jiennagoahti (Lyttegammen)

Jiennagoáhti – Lyttegammen er et kunstverk i offentlig rom dedikert til lytting. Verket har en midlertidig plassering på Torrfjellet på Fløien, og er et samarbeid med Byfjellsforvalter og Bymiljøetaten i Bergen Kommune. Kunstverket er et ute- og innerom for formidling og læring av samisk kultur, arkitektur og språk for innbyggere i Bergen/Birgon og besøkende i alle aldre. Jiennagoahti kurateres og programmeres av kunstnerne Sážžá Káhtariinná (Katarina Dorothea Isaksen) og Elin Már Øyen Vister (NO).

Jiennagoáhti er skapt for å kunne kjenne på nærhet til naturen og oppleve samisk ur-arkitektur; et bærekraftig og miljøvennlig bygg tilpassa landskapet og et skandinavisk klima. Beliggenheten er en diskret plassering på Torrfjellet, Fløien; midt i naturen med utsikt til byen og fjorden; en ideell plass for kontemplasjon og læring/utveksling av kunnskap.

Sentralt i kunstprosjektet Jiennagoáhti står ideen om å løfte frem historier som knytter Sápmi/Sábme/Saepmie og Bergen/Birgon sammen gjennom den mangehundreårige eksporten av tørrfisk og skinnvarer fra nord (alt nord for Bergen) til Bergen i Hanseatermonopolets tid. En tidsepoke der det samiske er manglende og eller totalt underkommunisert del av historien. Havveiene fra et samisk perspektiv, båtbyggingstradisjoner og ikke minst samiske stedsnavn i og omkring Bergen og Bergensfjellene / utvidet til Vestlandet, er også tematikk det er behov for å forske på både kunstnerisk og akademisk-Jiennagóahti skal også programmere innhold som utforsker tematikk omkring klimaendringer og lokal kystøkologi-biomangfold; selv om hovedfokuset vil være på samisk kunst, litteratur og kultur.

Å bruke Jiennagoáhti og omgivelsene til en møte- og formidlingsplass for samisk kultur, x-storie, økofilosofi og aktiviteter og som et symbolsk sted for samvær der omgivelsene til gammen også er meningsbærende, er essensen i prosjektet. Bergen Sameforening/Bergen sáamid searvi har lenge ønsket seg et rom de kan holde møter og arrangere aktiviteter i. At– Bergen sáamid searvi er med, er derfor spesielt viktig også med tanke på representasjon og etterlivet til gammen. Bergen sámiid searvi /Bergen Sameforening har dedikert egentid og definerer selv sitt bruk.

Jiennagoahti blei initiert av den Røst bosatte multikunstneren Elin Már Øyen Vister (NO)i dialog med kunstner/arkitekt Joar Nango (Sápmi) og utvikla videre i samarbeid med Bergen Sámiid searvi/Bergen Sameforening, Ole Muosat/Sámihouses, Lydgalleriet i Bergen, Byfjellsforvalter og Bymiljøetaten i Bergen Kommune.  Ole Muosát /Sámihouse AS har skapt Jiennagoahti og er vår entrepreneur.

Jiennagoáhti har gjennom et spesialbygget hi-fi anlegg som går på strøm fra sol og er bygget av Paal Rasmussen / Norsk radiofabrikk.

Jiennagoáhti har mottatt økonomisk støtte fra KORO, Sámediggi (Sametinget), Bergen Kommune, Vestland Fylkeskommune og Norsk Kulturråd og har pågående samarbeid med Borealis festivalen.

Epost: info@jiennagoahti.art

Booking:

Jiennagoahti is available for public visits through a trust-based booking system, contact booking@jiennagoahti.art for more information!

© 2021 Elin Már Øyen Vister